Zon en rijpe wormen

4 jaar stadsdichterschap

Tussen 2019 en 2023 schreven Diet Groothuis en Mary Heylema stadsgedichten voor de gemeente Zeist. Graag wilden ze poëzie bij zoveel mogelijk inwoners brengen. Letterlijk dichtbij via posters, kaarten, banners, plaquettes, liedfestivals en voordrachten. En ook bij uiteenlopende mensen. Zo schreven ze voor kinderen, maar gaven ze ook een workshop bij Abrona, aan cliënten met een verstandelijke beperking. Poëzie is van en voor iedereen!

Zon en rijpe wormen – 4 jaar stadsdichterschap | Auteurs Diet Groothuis & Mary Heylema | Illustraties & vormgeving Hendrickje van Dijk | Literair Zeist, 2023