Diet schrijft in…

Artikelen, gedichten en interviews van Diets hand verschijnen in verschillende media.
Van 2004-2009 schreef ze voor het U-blad van de universiteit Utrecht,  hier  online.